Het Geheim

De Kempen zijn rijk aan geheimen als de nooit opgehelderde feiten over de roversbende de Bokkenrijders en Kabouterkoning Kyrië. De fietstocht ‘Het Geheim van de Kempen’ onthult een ander mysterie dat zich alleen aan hen openbaart die de gehele route uitrijden en daarna het boekje lezen.

De naam, de Kempen, is afgeleid van het Latijnse campina, dat velden betekent. Het gebied ligt ruwweg gezegd onder de lijn Eindhoven-Tilburg en boven de lijn Mechelen-Hasselt. Het strekt zich dus uit over twee landen en de fietstocht ‘Het Geheim van de Kempen’ zal dan ook Nederland en België aandoen. Sterker nog, de 131 kilometer zijn bijna exact eerlijk verdeeld, bijna 70 kilometer door de Belgische en bijna 71 kilometer door de Nederlandse Kempen.

De Kempen bestaan uit zandgrond, tot een eeuw geleden grotendeels bedekt met heide. Veel laatromantische kunstenaars trokken ernaartoe om het landschap met zijn schaapskuddes in al zijn ongereptheid te schilderen. Tegenwoordig is veel heide omgetoverd tot landbouwgebied, maar met vaak nog wel typische Kempische langgevelboerderijen langs de weggetjes. De fietstocht ‘Het Geheim van de Kempen’ zoekt die verkeersluwe verbindingswegen op. U fietst langs heide, dennenbossen, akker- en weiland.

Veel fiets- en leesgenot.
Jace van de Ven

sponsored by

Cinecitta